Voorlopig is deze website nog onder constructie, dit betekend dat er wel eens wat rare of onlogische dingen kunnen voordoen. Waarvoor alvast mijn excuses maar leren gaat met vallen en opstaan en vallen is waarschijnlijk wat ik voorlopig wel zal doen.

Kuntschilder | Painter

Het is zover. Vanaf nu hoop ik u en mijn leerlingen hier aan te treffen om met u te praten over uw werk, dat van mij kunt u in de toekomst dan verder op de site vinden. maar eerst bent u aan de beurt.

Hij is er, de Blog pagina waar u met uw vragen terecht kunt. Die vragen kunnen makkelijk en moeilijk zijn en soms naar de bekende weg. Besef dan dat er geen domme vragen zijn alleen domme antwoorden.

Klik op Blog en help mij u te helpen.